Onze ledenlijst

Zoek een expert

Domaines d'expertise

Aanhangend lid Vergoeding

Aanhangend lid Vergoeding

Exdel SRL, André Delhez
Ik heb van 1977 tot 2009 in managementfuncties gewerkt bij bouwbedrijven met aannemerscertificaten, met name in categorie C. Algemene wegenbouwbedrijven - C1 Algemene rioleringswerken - C2 Waterdistributie en diverse pijpleidingen - C5 Koolwaterstofcoatings en coatings - C6 Het slepen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels - E. Civieltechnische bedrijven - E1 Collectorriolen. - G Grondwerken (BODARWE SA Malmedy) - G Grondwerken (BODARWE SA Malmedy)
Sinds 2004 ben ik verantwoordelijk voor het beheer van het ABC-technisch laboratorium in Herstal, dat door de FOD Economie (BELAC) geaccrediteerd is voor het testen van bouwmaterialen, in het bijzonder steengroevesteen, asfalt en beton (Laboratorium ABC-experts).
Het laboratorium is geaccrediteerd voor afvalanalyses in de zin van de AGW van 11 april 2019 waarin de voorwaarden voor de registratie van afvalmonsternemers en de voorwaarden voor de accreditatie van afvalanalyselaboratoria zijn vastgelegd.
Het laboratorium is ook een geregistreerde vervoerder voor het vervoer van ongevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig AGW van 13 november 2003 betreffende de registratie van afvalinzamelaars en vervoerders.
Het laboratorium is ook een geregistreerde monsternemer in de zin van het bodembesluit van het Waalse Gewest en is gespecialiseerd in boor- en bodemdoorlatendheidsanalyses in het kader van de uitvoering van permeameters en infiltratieproeven (wet-Porchet) in het kader van de AGW van 01 december 2016 met betrekking tot de sanering en het openbaar beheer van de autonome sanering.